Các bạn học sinh chuẩn bị sẵn sàng để thi đấu

        Trọng tài điều khiển hai đội thi chỉnh dây kéo

         Cả hai đội rất cố gắng 

    Hiệp 2 bắt đầu 

 

      Kết thúc cuộc thi, dù chiến thắng nhưng đội bạn vẫn quyết tâm kéo luôn cả trọng tài