Ngày 21/9/2019 vừa qua, Bộ phận Y Tế nhà trường đã tổ chức buổi tuyên truyền cho toàn bộ học sinh nhà trường để biết các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Cô Nguyễn Thị Ngọc Hiền - Nhân viên Y Tế nhà trường