Đại hội Chi Đoàn có sự tham dự của các đại biểu trường bạn và lãnh đạo trường

         Đoàn Chủ tịch nhiệm kỳ cũ tổng kết các hoạt động đã làm được

              Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

 

              Đại hội ghi nhận ý kiến chỉ đạo của thầy Nguyễn Văn Thương - Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ trường 

              và sự đóng góp ý kiến của đại diện ban chấp hành Đoàn xã

        Đại hội kết thúc, nhất trí cao và thành công tốt đẹp.