Mở đầu chương trình là phần văn nghệ của các bạn đội viên

         Liên đội trưởng xin phép anh Tổng phụ trách để buổi lễ được bắt đầu     

           Lễ chào cờ trong tiếng trống, kèn của đội nghi thức trường làm buổi lễ thêm nghiêm trang và trang trọng

          Các ứng viên được ứng cử cho nhiệm kỳ tiếp theo

       Các ứng viên được trúng cử với số phiếu bầu cao

      Anh Tổng phụ trách trao cấp hiệu cho Ban chỉ huy nhiệm kỳ mới

 

          Các bạn đội viên thống nhất cao với các chỉ tiêu trong năm học mới

         Có sự dặn dò của thầy Nguyễn Văn Thương - Hiệu trưởng, Trưởng Ban phụ trách Đội

       Đại hội kết thúc và thành công tốt đẹp