Học sinh tích cực rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 trong ngày tựu trường

   Phối hợp với các anh chị Đoàn viên, giáo viên trường và nhân viên y tế tham gia sát khuẩn cho từng học sinh tại cổng trường