Ngày 19/04/2020, nhà trường đã tổ chức hướng nghiệp cho học sinh khối 9. Cùng tham gia hướng nghiệp có các thầy cô ở trường Trung cấp Nghề Ninh Hòa và các thầy cô giáo và Ban giám hiệu nhà trường