Nhằm hưởng ứng phong trào tết trồng cây và thực hiện công trình thanh niên năm 2021, Chi Đoàn trường THCS Quang Trung đã thực hiện trồng cây xanh quanh sân trường để tạo cảnh quang xanh - sạch - đẹp.

         Qua buổi trồng cây, trong mỗi bạn Đoàn viên đều cảm thấy rất vui và ý nghĩa.