Thầy Nguyễn Văn Thương - Hiệu Trưởng nhà trường trao phần thưởng cho các em học sinh

Tổ Khoa Học Tự Nhiên và Tổ Khoa Học Xã Hội trao phần thưởng khuyến khích thêm cho các bạn

Các em tiếp tục được nhận thêm phần quà từ Thầy Nguyễn Văn Thương - Hiệu Trưởng nhà trường