Ngày 05/10/2020 vừa qua, tổ Khoa Học Xã Hội đã tổ chức chương trình sinh hoạt dưới cờ với chủ đề " AN TOÀN GIAO THÔNG"

         Cô Ngọc dẫn chương trình vô cùng hấp dẫn,các kiến thức về an toàn giao thông được đa số các em học sinh nắm vững.

           Các em học sinh sôi nổi tham gia trả lời các câu hỏi của chương trình, Ngoài ra còn có tình huống vi phạm an toàn giao thông cũng được các bạn học sinh chỉ ra và phê phán tích cực.

          Sau buổi sinh hoạt, đọng lại trong mỗi học sinh những kiến thức và kinh nghiệm khi tham gia giao thông an toàn hơn.