Ngày 02/11/2020 vừa qua, Tổ Khoa Học Tự Nhiên đã thực hiện chuyên đề tuyên truyền "phòng chống đuối nước" cho học sinh:

           Học sinh được lắng nghe các cách phòng chống đuối nước vào mùa mưa lũ và trả lời các câu hỏi tình huống chính do các bạn học sinh thực hiện

           Các tình huống đưa ra vô cùng thực tế, là các sự việc thường xảy ra của các em học sinh, vì thế các em cũng tham gia trả lời sôi nổi và nhận được phần quà của chương trình.