Thứ tư, 12/08/2020 - 02:20|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Quang Trung
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019
Hiệu lực:
Ngày ban hành:01/08/2018
Ngày hiệu lực:
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019
01/08/2018 Lượt xem 89

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

I. QUY MÔ PHÁT TRIỂN:

1. Tình hình trường, lớp, HS:

Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 44/28. Về phía học sinh có 17 lớp với tổng số học sinh 567 học sinh.

Cụ thể như sau:

Khối 6: 136/4 lớp      Khối 7: 128/4 lớp    Khối 8: 156/5 lớp    Khối 9: 147/ 4 lớp

So với cùng kì năm học trước giảm 01 lớp - 52 học sinh.

2. Cán bộ - Giáo viên, nhân viên:   Tổng số: 44/28 nữ - Trong đó:

            - Cán bộ quản lý: 02/0 nữ

            - Tổng phụ trách Đội: 1/0 nữ                      Chuyên trách bổ túc: 1/0 nữ

            - Giáo viên trực tiếp giảng dạy: 31/21 nữ. Trong đó:

+ Đạt chuẩn đào tạo: 31/21 nữ.      - Tỉ lệ: 100%.

+ Trên chuẩn:            21/13 nữ.       - Tỉ lệ: 67,7%.

            - Nhân viên hành chính: 09/07 nữ. Trong đó:

+ Kế toán: 01/01 nữ;     + Thư viện: 01/01 nữ;    + Văn thư: 01/01 nữ;

+ Phục vụ: 02/02 nữ;    + Bảo vệ: 02/0 nữ;          + Y tế: 01/01 nữ;

+ Thiết bị: 01/01 nữ.

            - Trường có 01 chi bộ với 12/3 nữ đảng viên. Tỉ lệ: 25,5%.

3. Cơ sở vật chất:

- Tổng số phòng học: 20 phòng.

- Số phòng chức năng: 04 phòng (02 phòng thiết bị, 02 phòng dạy tin, 01 nhà đa năng).

- Số bàn ghế cho học sinh: 372 bộ (loại 2 chỗ ngồi).

- Trang thiết bị phục vụ dạy học: tạm đủ để hoạt động, gồm: đồ dùng dạy học, các phương tiện nghe nhìn.

- Công trình vệ sinh học sinh: đủ phục vụ gồm 2 khu vực dành riêng cho nam, nữ

II. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN:

1. Thuận lợi:

- Được Đảng, Chính quyền, các Ban ngành, Đoàn thể, Hội CMHS, cùng nhân dân trong toàn xã quan tâm và chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.

- Các phong trào dạy - học, giáo dục toàn diện cho học sinh được xây dựng tốt nhiều năm trước đây đã làm nền móng cho các phong trào hoạt động của nhà trường.

2. Khó khăn:

- Hầu hết học sinh trong trường đều xuất phát từ gia đình thuần nông, đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, mức sống thấp, thiếu ổn định. Một bộ phận không ít phụ huynh chưa quan tâm đúng mức đến việc học và đạo đức của con cái và có xu hướng khoán trắng cho nhà trường.

- CSVC trường - lớp học, dãy phòng bộ môn đang xuống cấp trầm trọng.

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn ngành nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục đạo đức, nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh.

2. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục, chú trọng việc đổi mới công tác dạy học.

3. Đổi mới quản lý giáo dục. Tổ chức thành công dạy học 2 buổi/ngày

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

5. Tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất.

C. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

I. TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CỦA NGÀNH:

1. Về cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”:

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo".

- Mỗi cán bộ, giáo viên và nhân viên phải rèn luyện tư cách, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, nâng cao ý thức trách nhiệm và chú ý tính hiệu quả khi thực hiện công tác đựơc giao.

- Đối với học sinh: tổ chức cho mỗi Chi đội đăng ký một việc làm cụ thể về “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo 5 điều Bác Hồ dạy.

2. Về tổ chức các phong trào thi đua trong năm học

- Tăng cường giáo dục truyền thống nhà trường-địa phương, GD kỹ năng sống và ý thức bảo vệ tài sản công, xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa cho học sinh.

- Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng ở địa phương. Đảm nhận chăm sóc nhà tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ của xã Ninh Quang.

- Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn. Chú trọng công tác trồng và chăm sóc cây trồng và vệ sinh môi trường.

- Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT, các trò chơi dân gian tươi vui… tạo không khí phấn khởi cho HS sinh yêu quý và gắn bó với trường. Tuyệt đối không để xảy ra các hành vi đối xử không thân thiện trong nhà trường.

- Thầy cô giáo tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm khuyến khích sự tích cực, chủ động, sáng tạo và có ý thức vươn lên, rèn luyện khả năng tự học của học sinh.

- Phấn đấu đơn vị đạt danh hiệu “Trường học văn hóa”.

3. Về cuộc vận động “Hai không”:

- Phát huy kết quả  thực hiện cuộc vận động “Hai không”, đồng thời có kế hoạch, biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng dạy học, nghiêm túc thực hiện việc đánh giá, xếp loại học sinh đúng thực chất nhằm chống lưu ban, bỏ học .

- Gắn với nội dung cuộc vận động “Dân chủ - kỷ cương - tình thương - trách nhiệm”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, ngăn chặn và xử lý kịp thời các biểu hiện vi phạm đạo đức nhà giáo.

II. TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC:

1. Nâng cao chất lượng chuyên môn trong đội ngũ Giáo viên:

a) Thực hiện phân phối chương trình, kế hoạch giảng dạy:

Triển khai học tập các văn bản, chỉ thị về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học, hướng dẫn thực hiện chuyên môn của các môn học, nhất là việc dạy học theo chủ đề, phát triển năng lực học sinh, đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá học sinh.

b) Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học: 

- Thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập bộ môn nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo và năng lực tự học của học sinh.

- Đối với các môn Khoa học thực nghiệm cần đảm bảo thực hiện đủ các bài thí nghiệm, thực hành đã qui định trong khung chương trình. Đầu tư trang thiết bị cho phòng thực hành và chỉ đạo hoạt động có hiệu quả.

- Tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học thông qua công tác bồi dưỡng giáo viên: tổ chức hội thảo, thao giảng, báo cáo chuyên đề và dự giờ thăm lớp.

- Tổ chức tốt Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tổ, cấp trường theo quy định tại Thông tư 21.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh. Các tổ, nhóm chuyên môn khai thác có hiệu quả các công cụ trình chiếu, soạn và trình bày bài giảng bằng giáo án điện tử.

- BGH, tổ chuyên môn: coi việc chỉ đạo cải tiến phương pháp dạy học là một trong những trọng tâm của công tác quản lí chỉ đạo chuyên môn, thi đua và tinh chọn đội ngũ.

c) Chỉ đạo tích cực việc đổi mới kiểm tra, đánh giá:

- Tổ chức đủ số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ cả lý thuyết và thực hành theo quy định của phân phối chương trình.

- Tổ chức trao đổi giữa các giáo viên trong nhóm bộ môn về kỹ năng ra đề, soạn đáp án kiểm tra bằng hình thức tự luận kết hợp trắc nghiệm, bám sát Chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông với các cấp độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng sáng tạo.

- Chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc công tác kiểm tra ở tất cả các khâu ra đề, coi thi, chấm thi và nhận xét đánh giá. Tiếp tục thực hiện các bài kiểm tra 1 tiết theo đề thống nhất trong phạm vi toàn trường.

2. Nâng cao chất lượng giáo dục văn hoá, đạo đức và GD toàn diện cho học sinh:

a) Nâng cao chất lượng giáo dục văn hoá:

- Tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực của học sinh dựa trên Chuẩn kiến thức-kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS.

- Thành lập đội tuyển học sinh giỏi và có kế hoạch phân công bồi dưỡng lâu dài từ lớp 7 đến lớp 9 để dự thi các cấp. Đồng thời lập danh sách HS yếu, kém để tiến hành phụ đạo ngay từ đầu năm nhằm giảm tỉ lệ HS lưu ban, bỏ học.

- Rèn năng lực tự học và phương pháp học cho học sinh.

b) Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức:

- Thực hiện tốt chương trình GDCD, chương trình hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm giúp cho HS có nhận thức đúng đắn, chấp hành pháp luật và thể hiện tình cảm đúng đắn.

- GVCN có trách nhiệm giới thiệu truyền thống nhà trường, thành tích đạt được của nhà trường qua từng giai đoạn, những gương mặt tiêu biểu của các thế hệ Thầy cô giáo và các lớp học sinh khóa trước qua các tiết HĐNG lên lớp.

- Giáo dục động cơ học tập đúng đắn cho HS: học cho mình, học cho đất nước và cho tương lai dân tộc. Giáo dục HS ý chí, lòng tự trọng, sự trung thực, lòng nhân ái và tính nghiêm túc trong làm bài kiểm tra và thi cử.

- Tổ chức tốt các hoạt động các đợt sinh hoạt chủ điểm, hoạt động Đoàn Đội như: 15/10, 20/11, 22/12, 09/01, 26/3, 30/4….nhằm nâng cao nhận thức trong HS.

- Tăng cường GD pháp luật, GD dân số, An toàn giao thông, bảo vệ môi trường, tuyên truyền phòng chống các bệnh truyền nhiễm, AIDS và các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường.

c) Công tác Hướng nghiệp – Dạy nghề

- Thực hiện tốt chương trình công nghệ ở các khối lớp.

- Thực hiện tốt chương trình hướng nghiệp, tổ chức dạy nghề phổ thông cho HS.

- Coi trọng công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp và định hướng nghề tương lai cho các em HS thông qua con đường giảng dạy các bộ môn văn hóa.

d) Các mặt công tác khác để nâng cao chất lượng GD toàn diện:

- Chú trọng công tác giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua các bộ môn văn hóa.

- Tổ chức các hoạt động ngoại khoá như: Câu lạc bộ em yêu khoa học, thi tìm hiểu luật lệ giao thông, kiến thức ANQP, phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội, GD môi trường, hoạt động văn nghệ, TDTT, hội trại…

- Chú trọng công tác truyền thông giáo dục và bảo vệ sức khoẻ cho GV, HS.

3. Công tác Thư viện - Thiết bị dạy học:

- Đầu tư kinh phí và huy động nguồn kinh phí đóng góp của Hội CMHS, giáo viên, học sinh... để mua sách nghiệp vụ, tham khảo cho giáo viên và học sinh sử dụng. 

- Đăng ký mua các loại báo, tạp chí… nhằm phục vụ thiết thực nhu cầu thông tin và nâng cao kiến thức phục vụ dạy và học trong giáo viên và học sinh.

- Tổ chức giới thiệu sách mới và báo cáo tác phẩm trong giáo viên và học sinh.

- Đầu tư, bổ sung và sử dụng có hiệu quả tủ sách pháp luật.

- Mua sắm trang thiết bị, ĐDDH... đảm bảo được nhu cầu giảng dạy theo chương trình qui định.

- Tổ chức làm và thi ĐDDH cấp trường. Khuyến khích GV hướng dẫn HS cùng sưu tầm và làm ĐDDH để bổ sung nguồn ĐDDH cho phòng thiết bị nhà trường.

- Bố trí, sắp xếp khoa học và phát huy hiệu quả phòng thiết bị, phòng thực hành, phòng tin học đáp ứng đựơc nhu cầu công tác dạy và học.

- Thực hiện ứng dụng CNTT trong quản lý thư viện và thiết bị.

4. Công tác phổ cập giáo dục:

- Duy trì kết quả và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục. Phấn đấu giữ vững đơn vị xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS năm 2018 và những năm tiếp theo.

- Phấn đấu thực hiện chỉ tiêu ngành giao 2018-2019:     

                        + PC/THCS: 07/04 học viên.

                        + XMC: 03/01 học viên.

                        + Sau XMC: 03/01 học viên.

5. Hoạt động của các tổ chức Đoàn thể:

a) Chi bộ nhà trường: thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo chính quyền, công tác tư tưởng chính trị của đội ngũ; Phát triển đảng viên mới; Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh...

b) Công đoàn: động viên CB,GV, NV hoàn thành nhiệm vụ; Xây dựng tốt các phong trào phụ nữ “Hai giỏi”; Gia đình nhà giáo văn hóa; Xây dựng quỹ khuyến học-khuyến tài, quỹ tương trợ, quỹ tham quan ... và xây dựng quy chế hoạt động.

c) Tổ chức Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên: làm tốt công tác quản lý giáo dục đạo đức, nề nếp, thi đua trong HS, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục-đào tạo.

III. ĐỔI MỚI QUẢN LÝ GIÁO DỤC:

1. Thực hiện tốt việc phân cấp quản lí, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm:

- Thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của các cấp.

- Thực hiện tốt quản lí và đổi mới công tác tài chính, tự chủ về tài chính và thực hiện đúng nguyên tắc, tăng cường tiết kiệm, cân đối kinh phí để phục vụ cho công tác chuyên môn và mua sắm CSVC cải thiện điều kiện làm việc.

2. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục:

- Sử dụng phần mềm quản lý học tập của học sinh, quản lý giáo viên, quản lí tài chính, quản lý thư viện trường học, quản lý công tác phổ cập giáo dục, quản lý văn bằng...

- Kết nối Internet cho khối hành chính làm việc và các máy phòng tin học để phục vụ dạy-học theo quy định chương trình và đảm bảo công tác thông tin hai chiều.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy.

3. Hoàn thành công tác kiểm định chất lượng giáo dục đúng tiến độ thời gian:

Đây là một trong những cơ sở để nhà trường lập kế hoạch cải tiến chất lượng và thực hiện công khai đối với xã hội về chất lượng giáo dục.

Trên cơ sở kiểm định chất lượng giáo dục, nhà trường thực hiện tốt “3 công khai” và “4 kiểm tra”.

4. Kiện toàn hệ thống Ban thanh tra nhân dân, ban kiểm tra chuyên môn:

- Kiện toàn tổ chức Ban kiểm tra chuyên môn, Ban thanh tra nhân dân. Kịp thời giải quyết những khiếu nại, tố cáo đúng quy định.

- Lên lịch tiếp dân vào thứ hai, thứ năm hàng tuần.

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện có hiệu quả công tác Kiểm tra nội bộ trường học, góp phần giữ vững nề nếp, kỉ cương và đánh giá xếp loại tay nghề đội ngũ.

- Xây dựng biểu điểm và lượng hóa công tác thi đua cho cá nhân và các bộ phận.

- Phát huy công tác dân chủ hóa trường học và tôn trọng nguyên tắc làm việc theo chế độ tập trung dân chủ và chế độ thủ trưởng.

5. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính:

Thực hiện tốt công tác văn thư lưu trữ, quản lí tốt hồ sơ cấp phát bằng, đảm bảo thông tin hai chiều... phân công nhiệm vụ cụ thể và nâng cao chất lượng công tác cho đội ngũ nhân viên tổ hành chính.

6. Công tác xã hội hóa giáo dục:

- Tích cực tham mưu các cấp lãnh đạo và phối hợp với các lực lượng xã hội chăm lo xây dựng CSVC trường học, bàn giải pháp chống học sinh bỏ học, phát huy hiệu quả tổ chức HĐGD xã, Hội CMHS và các tổ chức xã hội nhằm thực hiện “Toàn xã hội chăm lo sự nghiệp giáo dục”.

- Tiếp tục quản lí công tác dạy và học thêm, tăng cường công tác pháp chế và tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

IV. XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC:

- Xây dựng đội ngũ GV, cán bộ quản lý GD có phẩm chất chính trị và đạo đức, đồng bộ về cơ cấu và chuẩn hóa về trình độ. Chú trọng cả ba mặt: Đánh giá và sắp xếp, Đào tạo và bồi dưỡng, Sử dụng và đãi ngộ.

- Khuyến khích và tạo điều kiện cho GV đi học để chuẩn hóa trình độ đào tạo và trên chuẩn đào tạo.

- Giới thiệu và cử CBGV có năng lực, có đạo đức là lực lượng kế cận: tham gia học các lớp Quản lý GD do ngành tổ chức.

- Coi trọng công tác phát triển Đảng viên mới. Đẩy mạnh cuộc vận động: “Kỉ cương - tình thương - trách nhiệm”, xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa mới. Thực hiện tốt chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

- Mỗi CB, GV, NV phải quán triệt về nhiệm vụ, quyền hạn của mình và gương mẫu trong việc thực hiện pháp luật, nêu cao tinh thần tận tụy với nghề và thương yêu HS.

- Nghiêm cấm việc ép buộc HS học thêm và kiên quyết xử lí các tiêu cực, gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử và ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường…

V. TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CƠ SỞ VẬT CHẤT:

- Đề cao ý thức giữ gìn, bảo quản và sử dụng có hiệu quả tài sản công. Nâng cao ý thức bảo vệ tài sản, tiết kiệm điện, nước.

- Xây dựng cảnh quan sư phạm: “Xanh-Sạch-Đẹp”, chú trọng vệ sinh trường sở, trồng và chăm sóc cây xanh, trang trí phòng học.

D. CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:

1. Học sinh:

1.1. Về số lượng:

- Đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 theo kế hoạch ngành giao 100%.

- Bỏ học: không quá 1,3% (kể cả bỏ học trong hè).

1.2. Về chất lượng văn hoá:

- Giỏi: 10% ; Khá: 30%; Trung bình: 55% ; Yếu: 5 %.

- Lên lớp thẳng            : 95 %;            Lên lớp sau khi thi lại:  98%. 

- Lưu ban                      : 01% (kể cả sau khi thi lại).

- Xét đỗ TN/THCS      : 98% trở lên.

- Tuyển  vào lớp 10    : 80% trở lên.

- Hiệu quả đào tạo    : 93% .

1.3. Về chất lượng hạnh kiểm: Tốt: 45%; Khá: 40%;  Trung bình: 15 %.

1.4. Về chất lượng các phong trào do cấp trên tổ chức:

- Học sinh giỏi Thị xã   :   02 - 03 HS; Tỉnh: 01- 02 HS.

- Văn nghệ: xếp giải ba đến năm toàn đoàn (nếu ngành có tổ chức).

- TDTT: xếp giải ba đến năm toàn đoàn (nếu ngành có tổ chức).

1.5. Về danh hiệu thi đua của lớp: xây dựng 17/17 lớp đạt lớp Tiên tiến.

2. Cán bộ - Giáo viên - Công nhân viên:

2.1. Về thực hiện nhiệm vụ được giao:

- 100% CBGV-CNV hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- 100% GV tham gia hội giảng cấp tổ và cấp trường (miễn GV lớn tuổi ở cấp trường).

- Tham gia thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thị xã: đạt 1 - 2 giáo viên

- Phấn đấu không có GV xếp loại tay nghề: Yếu - Kém.

- Tổ chức chuyên đề:  02 lần/Tổ/năm (có lưu trữ hồ sơ).

- Chỉ tiêu làm ĐDDH:            + 02 ĐD/tổ bộ môn/năm.

                                                            + Sử dụng 100% ĐDDH sẵn có của thiết bị.

- Viết 01 SKKN hoặc đề tài NCKH/GV/năm

- Chỉ tiêu dự giờ: theo văn bản chỉ đạo của cấp trên.

- Về ứng dụng công nghệ thông tin: mỗi tổ trưởng, tổ phó, giáo viên thực hiện ít nhất 02 bài giảng có ứng dụng công nghệ thông tin, có ít nhất 02 tiết dạy của hội giảng hoặc thao giảng do tổ bộ môn hoặc nhà trường tổ chức.

2.2. Về danh hiệu thi đua:

- GV giỏi trường đạt:  14 GV. 

- CSTĐ cơ sở:                          05 CB-GV.

- CB,GV, NV: đạt 90% LĐTT trở lên.

3. Danh hiệu thi đua chung của toàn trường:

- Trường: TIÊN TIẾN.

- Chi bộ: Trong sạch -Vững mạnh năm 2018.

- Công Đoàn: CĐCS Vững mạnh.

- Chi Đoàn: Vững mạnh.

- Liên Đội: Xuất sắc.

- Thư viện trường học: đạt chuẩn theo quy định.

Trên đây là những nhiệm vụ, chỉ tiêu và biện pháp cơ bản để thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng với các ban ngành, đoàn thể, các bộ phận trong nhà trường phải ra sức phấn đấu thực hiện và quyết tâm giành thắng lợi nhiệm vụ năm học./.            

Hiệu lực:
Ngày ban hành:01/08/2018
Ngày hiệu lực:
Số, ký hiệu, trích yếu PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019
Ngày ban hành 01/08/2018
Loại văn bản
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Người ký Nguyễn Ngọc Lễ
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
STT Mô tả Tải về
Văn bản liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website